Många tror att man inte kan ha olika fisksorter i ett och samma akvarium men det går faktiskt. Det gäller bara att inreda det rätt. Men vad bör man tänka lite extra på?

Om fiskarna inte kommer överens

Ibland kan det helt enkelt vara så att fiskarna inte kommer överens. Om fiskarna inte är överens kan man se det på att de jagar varandra eller rent av äter upp varandra. Det finns så kallade kampfiskar som ofta inte kan komma överens med så många andra fiskar och det brukar ofta förekomma slagsmål i akvariet. Om man inte får fiskarna att komma överens trots att man har försökt på alla möjliga sätt kan det helt enkelt vara så att man måste omplacera en eller flera av fiskarna.

Inred med flera gömställen

Om man vill ha flera fiskar i akvariet måste man se till att det inreds med flera olika grottor, skepp eller andra gömställen som fiskarna kan ta skydd eller vila i. Det kan också vara bra att ställa upp lite gömställen där man matar fiskarna. Då kan de äta i lugn och ro utan att känna sig hotade. Det finns flera olika varianter av hus, trädrötter och annat som man kan köpa och lägga i akvariet. När man köper nya saker kan det dock vara klokt att tvätta dem ordentligt innan man sätter dem i akvariet så att man inte får in sjukdomar med mera.

Stora och små fiskar

När det gäller exotiska fiskar finns de både i stora och små varianter. Ofta fungerar det bra att mixa stora och små fiskar så länge det är fredliga arter. Malar av olika slag kan bli riktigt stora men trots det kan de gå ihop med riktigt små fiskar. Det är dock viktigt att man ser till att utfodra fiskarna så att de inte behöver tänka på mat och då börjar se de mindre fiskarna som bytesdjur.